زاهدان : کارگاه آموزشی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای

13950225.ZAHEDAN.HAGHVERDI.00 300x175 - زاهدان : کارگاه آموزشی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای

جنگ نرم و بازی های رایانه ای . مهدی حق وردی طاقانکی