کتاب : احکام بازی های رایانه ای

تومان

کتاب “احکام بازی‌های رایانه‌ای” به همت محمود صادقی، از سوی پژوهشکدهٔ امر به معروف دربارهٔ بازی‌های رایانه‌ای نوشته شده که در بردارندهٔ مسائل و احکام این بازیها باشد.

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر