تبریز:بازی های رایانه ای و آخرالزمان

940825.tabriz.1 214x300 - تبریز:بازی های رایانه ای و آخرالزمان

پوستر : همایش بازی رایانه ای و آخرالزمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز . مهدی حق وردی