همکاران


حسین محمدی
علاقه مند به حوزه بازی های دیجیتالی، همکاری در تدوین آیتم ویدیویی نقد بازی واقعیت مجازی چشم بند