مواظب شلّیک توپخانه‌ی دشمن باشید در فضای مجازی

imam.khamenei.01 300x175 - مواظب شلّیک توپخانه‌ی دشمن باشید در فضای مجازی