«اسرا» با پیکتوگرام کامل‌تر شد

ESRA.3 300x175 - «اسرا» با پیکتوگرام کامل‌تر شد