کارگاه جدید و پیشنهادی

عناوین کارگاه هایی که اخیرا آماده شده یا پیشنهاد می شود

سواد بازی های رایانه ای

سخنران

پرزنتر چیست؟

سخنران


مهندس مهدی حق وردی طاقانکی

کارشناس ارشد علوم تربیتی
کارشناس مطالعات بازی - نقد و بررسی بازی های رایانه ای
کارشناس صدا و سیما در حوزه فضای مجازی و بازی های رایانه ای
سابقه سخنرانی : بیش از 200 ساعت در سطح کشور
نویسنده مقالات تخصصی نقد و بررسی بازی های رایانه ای

فرم تماس با ما و درخواست برگزاری نشست و کارگاه

فرم تماس با ما