10 آبان 1399
Final Edited 2020 ESA Essential facts.s - دانلود رایگان | داده‌های کلیدی از صنعت بازی‌های دیجیتال در آمریکا در سال ۲۰۲۰

دانلود رایگان | داده‌های کلیدی از صنعت بازی‌های دیجیتال در آمریکا در سال ۲۰۲۰

انجمن نرم‌افزارهای سرگرمی آمریکا (ESA) سالانه گزارشی از وضعیت صنعت بازی های دیجیتال در ایالات متحده آمریکا منتشر می کند.  گزارش زیر هم از سلسله گزارشات […]