26 دی 1396
video.game .1 - سالی از جنس آخرالزمان

سالی از جنس آخرالزمان

بازی‌ها همواره یکی از برترین میادین برای به‌تصویر کشیدن آخرالزمان یا نمایش زندگی در اوج فساد خود بوده‌اند و سال 2017 نیز عناوین بسیاری را در […]
25 دی 1396
video.game .1 - The year in apocalypse

The year in apocalypse

Looking back on 2017’s dystopias and end-of-the-world tales