2 شهریور 1396

رعایت رده بندی سنی بازی

برای انتخاب و يا خريد بازی های دیجیتالی، به رده­ سنی بازيها حتما توجه کنيد.
2 شهریور 1396

راهبردی یا استراتژِی

2 شهریور 1396

وابستگی و اعتیاد

عدم مدیریت پارامتر “چه مقدار” در رژیم مصرف رسانه ای می تواند مخاطب را با مشکلی به نام وابستگی و اعتیاد به بازی های رایانه ای […]
2 شهریور 1396

تهدیدات سیاسی

برخی از بازی های رایانه ای، با اهداف سیاسی تولید می شوند و می توانند بر باورهای ذهنی مخاطب اثر منفی بگذارند. مانند تولید بازی هایی […]
2 شهریور 1396

انتخاب بازی مناسب سن

برای انتخاب بازی مناسب سن گیمر و نیز اطلاع از محتوای موجود در بازی می توانید به رده بندی بازی های رایانه ای در ایران (اسرا […]
2 شهریور 1396

گوشی های هوشمند

استفاده از گوشی های هوشمند به عنوان ابزاری برای بازی در سالهای اخیر بسیار جدی شده و هم اکنون جز پلتفرم های برتر در انجام بازی […]
2 شهریور 1396

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی: توجه به روش های جذب و اقناع مخاطب درک معناهای پنهان پیام رسانه های استفاده از پنج سوال اساسی سواد رسانه ای : چه […]
2 شهریور 1396

اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای

اتخاذ رژیم مصرف رسانه ای : شناخت کاربردها و محدودیت های هر رسانه شناخت فواید و مضرات هر رسانه تعیین میزان،نسبت و نحوه استفاده از هر […]
2 شهریور 1396

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای : شناخت انواع رسانه ها و توانایی درک ،تفسیر و تحلیل پیام های رسانه ای