2 شهریور 1396

رعایت رده بندی سنی بازی

برای انتخاب و يا خريد بازی های دیجیتالی، به رده­ سنی بازيها حتما توجه کنيد.
2 شهریور 1396

راهبردی یا استراتژِی

2 شهریور 1396

وابستگی و اعتیاد

عدم مدیریت پارامتر “چه مقدار” در رژیم مصرف رسانه ای می تواند مخاطب را با مشکلی به نام وابستگی و اعتیاد به بازی های رایانه ای […]
2 شهریور 1396

تهدیدات سیاسی

برخی از بازی های رایانه ای، با اهداف سیاسی تولید می شوند و می توانند بر باورهای ذهنی مخاطب اثر منفی بگذارند. مانند تولید بازی هایی […]
2 شهریور 1396

انتخاب بازی مناسب سن

برای انتخاب بازی مناسب سن گیمر و نیز اطلاع از محتوای موجود در بازی می توانید به رده بندی بازی های رایانه ای در ایران (اسرا […]
2 شهریور 1396

گوشی های هوشمند

استفاده از گوشی های هوشمند به عنوان ابزاری برای بازی در سالهای اخیر بسیار جدی شده و هم اکنون جز پلتفرم های برتر در انجام بازی […]