2 شهریور 1396

وابستگی و اعتیاد

عدم مدیریت پارامتر “چه مقدار” در رژیم مصرف رسانه ای می تواند مخاطب را با مشکلی به نام وابستگی و اعتیاد به بازی های رایانه ای […]
2 شهریور 1396

تهدیدات سیاسی

برخی از بازی های رایانه ای، با اهداف سیاسی تولید می شوند و می توانند بر باورهای ذهنی مخاطب اثر منفی بگذارند. مانند تولید بازی هایی […]