2 شهریور 1396

رعایت رده بندی سنی بازی

برای انتخاب و يا خريد بازی های دیجیتالی، به رده­ سنی بازيها حتما توجه کنيد.
2 شهریور 1396

انتخاب بازی مناسب سن

برای انتخاب بازی مناسب سن گیمر و نیز اطلاع از محتوای موجود در بازی می توانید به رده بندی بازی های رایانه ای در ایران (اسرا […]