10 خرداد 1398
ONLINEQuiz - آزمون آنلاین : رده بندی سنی و محتوایی بازی های رایانه ای

آزمون آنلاین : رده بندی سنی و محتوایی بازی های رایانه ای

سایت مجاهد مجازی اقدام به طراحی آزمونهایی آن لاین برای ارزیابی سطح اطلاعات مخاطب جهت استفاده هدفمند از محتوا های تولید شده در حوزه سواد رسانه […]