28 بهمن 1396
GameStudies.mag  - ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره دوم: یادگیری و بازی‌های دیجیتال

ماهنامه مطالعات بازی: دریچه – شماره دوم: یادگیری و بازی‌های دیجیتال

شماره دوم از ماهنامه مطالعات بازی یادگیری را به عنوان محوریت اصلی خود معرفی می‌کند و به عنوان حوزه مطالعاتی و جریانی بسیار قوی و روزآمد […]
10 مهر 1396
video.game .1 - بازی های رایانه ای و آموزش دینی

بازی های رایانه ای و آموزش دینی

بازی های رایانه ای و آموزش دینی مرتضی آخوندی چکیده: آموزش را می توان نوعی ارتباط خاص دانست که هدفش تنها انتقال و یا تبادل پیام […]