بایگانی‌ها استان خوزستان - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها استان خوزستان - مجاهد مجازی

24 آذر 1396
960924.ahvaz .haghverdi.mahdi  - اهواز : دوره تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی

اهواز : دوره تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی

عنوان :  دوره راهنمایان  سواد فضای مجازی خوزستان موضوع : سواد فضای مجازی و سواد بازی های دیجیتالی مدرس : مهندس مهدی حق وردی طاقانکی شرکت […]
24 آذر 1396
960924.ahvaz .haghverdi.mahdi  - تصاویر همایش سواد فضای مجازی اهواز

تصاویر همایش سواد فضای مجازی اهواز

تصاویر دوره راهنمایان  سواد فضای مجازی سازمان سراج خوزستان موضوع : سواد فضای مجازی و سواد بازی های دیجیتالی مدرس : مهندس مهدی حق وردی طاقانکی […]
6 اسفند 1395
ahvaz.1395.12.06 - اهواز : دوره تربیت مربی سواد بازی

اهواز : دوره تربیت مربی سواد بازی

عنوان : دوره مقدماتی تربیت مربی فضای مجازی با گرایش بازی موضوع : سواد بازی های رایانه ای مدرس: مهندس مهدی حق وردی طاقانکی شرکت کنندگان […]