بایگانی‌ها استان قزوین - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها استان قزوین - مجاهد مجازی

30 آذر 1395
mahdi.haghverdi.03 - قزوین:نخستین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

قزوین:نخستین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

عنوان : نخستین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی قزوین موضوع : سواد فضای مجازی و سواد بازی های دیجیتالی مدرس : مهندس مهدی حق وردی […]