30 مهر 1397
jamejamonlin.13970726.jafari - بازي را جدي نمي گيريم!

بازي را جدي نمي گيريم!

بازي را جدي نمي گيريم! گفت وگوي جام جم با يك كارشناس بازي هاي رايانه اي پيرامون نظارت بر اين عرصه هفته گذشته بود كه حجت […]