بایگانی‌ها راهنمای حفاظت از جوانان اروپا - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها راهنمای حفاظت از جوانان اروپا - مجاهد مجازی

راهنمای حفاظت از جوانان اروپا

12 آبان 1397
internet.kids .1 - خطرات آنلاینی که کودکان را تهدید می‌کند

خطرات آنلاینی که کودکان را تهدید می‌کند

در سال ۲۰۱۴ در کنفرانس WTDC (کنفرانس جهانی توسعه مخابرات) مساله ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از ICT با تمرکز خاص روی کودکان و جوانان […]