بایگانی‌ها سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات - مجاهد مجازی

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

12 خرداد 1397
NIN Principals - سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و […]