7 مهر 1397
Clash of Clans - از کلش آو کلنز تا کلش رویال؛ راز موفقیت سوپرسل چیست؟

از کلش آو کلنز تا کلش رویال؛ راز موفقیت سوپرسل چیست؟

از کلش آو کلنز تا کلش رویال؛ راز موفقیت سوپرسل چیست؟ اخیرا بازی کلش رویال که توسط استودیوی سوپرسل منتشر شده است موفق شد رکورد 2 […]