بایگانی‌ها غرب - مجاهد مجازی

بایگانی‌ها غرب - مجاهد مجازی

29 خرداد 1383
gamepolitics - دمکراسی خونین

دمکراسی خونین

دمکراسی خونین: سیاست غرب و بازی های رایانه ای حدود ده سال پیش قسمتهایی از یک سند بسیار مهم توسط روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت .این […]