11 مرداد 1396
film.01 - مثل فیلم... مثل فلسفه

مثل فیلم… مثل فلسفه

مثل فیلم… مثل فلسفه سینما پدیده‌ای است که با روح و تفکر و اوقات فراغت انسان سر وکار دارد. در این میان علوم دیگری مانند ادبیات، […]
13 مرداد 1393
film.01 - فیلموسوفی چیست؟

فیلموسوفی چیست؟

مقاله حاضر ترجمه مقدمه تز دانیل فرمپتون از دانشگاه لندن است که به رابطه فلسفه و سینما و ارایه شکل جدیدی در ارتباط این دو می […]
12 مرداد 1393
film.01 - فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه

فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه

فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه جریانی تازه در مطالعات تطبیقی سینما و فلسفه سید حسام فروزان حالا با مفهوم تازه ای روبرو هستیم : Filmosophy. ترکیبی […]