12 مرداد 1393
film.01 - فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه

فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه

فیلموسوفی: همنشینی سینما و فلسفه جریانی تازه در مطالعات تطبیقی سینما و فلسفه سید حسام فروزان حالا با مفهوم تازه ای روبرو هستیم : Filmosophy. ترکیبی […]
13 مرداد 1393
film.01 - فیلموسوفی چیست؟

فیلموسوفی چیست؟

مقاله حاضر ترجمه مقدمه تز دانیل فرمپتون از دانشگاه لندن است که به رابطه فلسفه و سینما و ارایه شکل جدیدی در ارتباط این دو می […]
11 مرداد 1396
film.01 - مثل فیلم... مثل فلسفه

مثل فیلم… مثل فلسفه

مثل فیلم… مثل فلسفه سینما پدیده‌ای است که با روح و تفکر و اوقات فراغت انسان سر وکار دارد. در این میان علوم دیگری مانند ادبیات، […]
14 فروردین 1397
Easter egg - اصطلاحات | ایستر اگ اسرار دنیای بازی های رایانه ای

اصطلاحات | ایستر اگ اسرار دنیای بازی های رایانه ای

ایستر اگ اسرار دنیای بازی های رایانه ای ایستر اگ این اصطلاح  به معنی پیام های مخفی که در رسانه های مانند فیلم های سینمایی یا […]
13 مهر 1398
book.f2 - معرفی کتاب | کتاب دین در سینمای شرق و غرب

معرفی کتاب | کتاب دین در سینمای شرق و غرب

کتاب دین در سینمای شرق و غرب با موضوع ادیان مکاتب شرقی (هندو، بودا، لامائیسم، تائو، کنفسیوس و شینتو) و مکاتب غربی (مسیحیت، یهودیت و فرقه‌های […]